משתף את הפורום לצדק חברתי

mis

''
"הם רבים על תיק האוצר, על משרד השיכון. בינתיים,
לנו יש הומלסים במסדרונות. זאת בושה למדינת ישראל"
אילנה כהן יו"ר הסתדרות האחיות לפני כחודש.
בושה זה רגש חזק, לפי ההתנהגות של נבחרי הציבו
ר לא נראה כי אף אחד מהאחראיים מתבייש.
יש במה להתבייש. הומלסים במסדרונות זה בושה.
תורים ארוכים זה בושה. מצב מערכת הסיעוד זה בושה.
חוסר תכנון ארוך טווח בושה.
מעשים אלו הם ידי אדם, הם יכולים להשתנות.
להבנתנו דבר ראשון נדרש לעצור את ההרעבה התקציבית של המערכת.
אומרים שמערכת הבחירות הזו עוסקת בעיקר ביוקר המחיה,

אבל אולי צריך לשנות את המינוח ולעסוק באחריות של המדינה למצב. 

http:// thehealthrating.wix.com/ health2015
בדקנו מה התכניות של המפלגות השונות למערכת הבריאות שלנו.

מה הם מבטיחים, בתקווה שהם גם יבצעו את ההבטחות שלהם.
אנחנו ממליצים להסתכל על התוצאות לפני שאתם מצביעים!
ic

https://www.facebook.com/socialjusticeisrael

מודעות פרסומת