1
 הון שלטון סירחון
כמה שחיתות יש במדינה
סרטון בו תראו עדות של קצין משטרה  רפי רותם  ,שחשף
שחיתויות שמעורבים בהם  דרגים ובעלי שררה
רפי שילם על כך 
לא ניתן להטמיע את הסרטון בדף ,לכן הפתרון הוא בכך
שתצפו ברפי רותם  בסרטון דרך הקישור הבא
 כנסו כנסו לקישור הבא
מודעות פרסומת