לכול מי שלא מבין עדיין …!!!
כול עשיר יוצר אלפי עניים !
כול עשיר תלוי באלפי עניים!
עשיר שולח בובה לכנסת כדי שתשרת אותו! ולא אותכם!
ברגע שאין עשירים אין פולטיקאים בובות מושחתות!
העושר של העשירים הוא שלכם!! שנגנב ממכם על ידי פוליטיקאים שנשלחו על ידם!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=457370051067727

מודעות פרסומת