בימים האחרונים אני נתקל ביותר ויותר אנשים שלא רק שהם לא יודעים מה מחירי הפיקוח, הם אפילו לא יודעים מה המוצרים שבפיקוח.

כשירות לציבור – זהו מחירון המוצרים שבפיקוח.

//