הירושה של פישר: בנק ישראל סיים את 2013 עם הפסד של כ־1.9 מיליארד שקל

רוב ההפסד בשנה החולפת, כ־1.1 מיליארד שקל, הוא הפסד ריבית שנגרם לבנק ישראל על יתרות מטבע החוץ שהוא מנהל; ההפסד עלול להגדיל את נטל המס

ישראל מתחברת לכלכלה

קישור 

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3621523,00.html