חוסה מוחיקה, נשיא אורוגוואי,מדבר על מהות החייםועל תרבות הצריכה  כדאי לראות. צפו