גם הבוקר הזה, כמדי בוקר, בקעו מעל מיליון אפרוחים במדגרות הבשר, המיועדים לגידול במשקים תעשייתיים.
ממסוע נע אחד לאחר, מארגז לארגז, הם מושלכים בין התחנות השונות, כשאין להם מושג היכן הם נמצאים, ומה יעלה בגורלם. האפרוחים ה"פגומים" – אלו שנראים חלשים ועשויים לגדול בקצב איטי מהנדרש, ועקב כך להפיק פחות בשר – נזרקים משיקולים רווחיים.

כך זה נראה >> http://anonymous.org.il/art313.html