הנתונים האלה מדגישים עד כמה הידרדרנו:
רוב ההכנסות של אזרחי המדינה (56 אחוז!) מגיעות לידי העשירון העליון (לעומת פחות מ43 אחוז לפני עשור).
מאית מאזרחי המדינה (המאיון העליון) מקבלים יותר מ27 אחוז מההכנסות (לעומת פחות מ14 אחוז לפני עשור).
לעשירון התחתון, אם שאלתםן, מגיעות רק 2 אחוז מההכנסות!
מעמד הביניים התרסק בעשור האחרון – אפילו העשירון השמיני שלפני עשור קיבל כ12 אחוז מההכנסות, מקבל היום פחות מ9!
משמעות הדבר שיותר משלושה רבעים מהציבור לא מגיעים להכנסה הממוצעת במשק.
הפערים והעוני גדלים, ולביבי כנראה נותר רק להתרשם מההשגים שלו – אנחנו הופכים למדינה הנאו-ליברלית שהוא מפנטז עליה בלי הפסקה.
לקישור
>>