ישראל 2014: יותר עניים, יותר מובטלים ופחות רופאים

בירוקרטיה מסורבלת, שיעור מובטלים גבוה ועלייה בפערי העוני בישראל:
אלו רק חלק משורת מסקנות מדאיגות שחושף דוח מכון טאוב שמתפרסם היום. עם
זאת, מצביע הדוח גם על מספר מגמות חיוביות, בהן הקלות בשיעורי המס, זינוק
ברכישת השכלה גבוהה ועלייה בתוחלת החיים 

נתונים מדאיגים על מצב המדינה

צילום׃  רויטרס

פערים בחינוך בהשוואה למדינות המפותחות

 

קישור לכתבה 

http://www.mako.co.il/news-israel/education/article-d20e6a69c84d541004.htm