קישור מקור https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152309691209295&set=a.181211204294.122140.630709294

אז שימו לב למפת התקשורת בנושא הגז:
תזכורת למה האייטם הקטן של דב גילהר עכשיו אצל אושרת קוטלר בערוץ 10 – כל כך מרגש ונדיר.


למה הציבור לא יודע דבר על שוד הגז שמרגע לרגע מתגלה כנורא, וגדול הרבה יותר ממה שהעלינו על קצה דעתנו כשיצאנו למאבק הגז.

למה איש לא מצליח אפילו לקלוט שהמילה מונופול צרה מלהכיל את מה שהממשלה
נתנה ונותנת לתשובה, ורמז – לא מדובר כאן רק על כל הגז של מדינת ישראל, אלא
שזה הרבה יותר, ועוד נרחיב על כך בקרוב מאוד.

ובינתיים תבינו
למה לא שמעתם בתקשורת ולו תחקיר אחד רציני על הסיפור הזה. למה הלחץ לפתיחת
הפרוטוקולים של צמח הגיע מהציבור (ורק אחריו הצטרפו חברי הכנסת), למה את
הקטעים המושחרים בפרוטוקולים שנחשפו סוף סוף הפירטים תמללו (ואז העיתונים
לקחו ופרסמו, "אני יודע אם תהיה כאן מדינה בעוד עשרים שנה?" – לדוגמא),
ולמה שאבי גטניו הוא זה שהגיש עתירה לחשיפת הפגישות של סילבן שלום ומנכלו
צמח, עם הגורמים הקשורים לגז בחודשים שלפני קבלת ההחלטה.

ושימו לב לקטע המופתי הזה מוועדת הכלכלה:
https://www.youtube.com/watch?v=9eO-nUQaeT0קישור מקור https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152309691209295&set=a.181211204294.122140.630709294
מודעות פרסומת