חקלאות אורבנית תל אביב 

חקלאות עירונית, בלב ת"א. 

במזא"ה 9 – בית הצעירים 


של עיריית תל אביב יפו. בית מקסים בלב  ת"א 


 


תיאור

במסגרת פרויקט פעילי קיימות של עיריית ת"א, אנו 


שוקדים 


בימים אלו על הקמת אתר הדגמה 


לחקלאות עירונית במזא"ה9 – בית הצעירים של עיריית 

תל אביב יפו. אתר הדגמה 
קהילתי, שינוהל
ע"י הקהילה עבור הקהילה. במקום נציג ונגדל 

בעזרת שיטות 

של חקלאות ורטיקלית (על קירות), 

גידול במיכלים, מטפסים, ועוד.קישור לקבוצה- כנס/י https://www.facebook.com/TLV.Urban.Farm
מודעות פרסומת