כיפות מחסה לדרי רחוב

https://i2.wp.com/static.wixstatic.com/media/4c7acc_73b1aeda144f4ad6ab34e8c55628196d.jpg_srz_p_990_570_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz

דרי הרחוב במאהל נמצאים במצבי מחסור שונים

ודרך פתרונות כמו כיפות מחסה (כיפה גיאודזית)

אנחנו מצליחים לשנות לטובה את הלך הרוח

בין יושבי המאהל ולהציל אנשים מלישון ברחוב ברעב וחולי. 

אנחנו קבוצת אזרחים לא ממומנים ולא מאורגנים תחת ארגון,
כל העשייה שלנו מבוססת על בסיס
זמן פנוי ויכולת וכאן צריך את עזרתכם.
עיריית תל אביב אישרה באופן רישמי את הקמת
כיפות המחסה ואחרי הקמת המחסה הרביעי
אנחנו החלטנו לפנות לציבור הרחב בבקשה
להתגייסות למגוון היוזמות והמיזמים במאהל. 
לפרטים נוספים טלפון   054-560-4843

או קישור לאתר >–>  http://www.geo-domes.com