תחקיר שערכנו בשתי רפתות חלב.

הצילומים הסמויים חושפים התעללות אכזרית, 

?ששוב מוכיחה, את העדר פעילות משרד החלקאות באכיפת חוק צער בעלי חיים!

 

"חלב תנובה – הסיפור האמיתי" – צפו 

 

מודעות פרסומת