מקורhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151686000116275

תרגום

לבעלי שכר נמוך יש פחות השכלה . 

הקול שלהם שווה פחות

וקל יותר לשלוט בהם

מודעות פרסומת