אתר
"בידיים" – אתר המלמד ומסקר על קיימות בתוך הבית ובסביבתו,

 ע"י פרסום
מדריכי עשה זאת בעצמך,

 סיקור אירועים בתחום, ופרסום מאמרי דעה וביקורת.

 משפט לחיים "קח את הקיימות בידיים, עשה זאת בעצמך." 

אתר http://www.bayadaim.org.il/קישור https://www.facebook.com/bayadaim 

מודעות פרסומת