אנחנו דורשים לדעת מה אנחנו אוכלים. כמו בעוד 54 מדינות. ביחד נביא את השינוי הזה, 

לחצו כאן: 

http://bit.ly/1hYbjBR

קישור מקור https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152059203511514