מקור https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152741964025942 תרגום מתחתאני לא צריך סקס בגלל שהממשלה דופקת אותי כל יום