מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:
מעל 30% מתושבי מדינת ישראל נמצאים בסיכון להיות עניים.
להזכירכם, הסיכון למות במלחמה גם הוא נותר מהגבוהים בעולם, אבל בעוני אנחנו במקום הראשון.

קישור מקור https://www.facebook.com/photo.php?fbid=380918145344321