איגוד אשראי בישראל!!
בשורה לה מחכים כה רבים,
כחלק מהתנופה הקואופרטיבית בישראל. השינוי קורה, הוא החל, נדרשת עוד עבודה רבה והערכות, רגולטורית וארגונית.
אנחנו ״שלנו״ ממשיכים במהלכים הנדרשים ומצטרפים למיליונים ברחבי העולם המקדמים כלכלה שיתופית, מצליחה ובטוחה!

 ====================

וגם על החנות שלהם 

 החנות ״שלנו״!


נתמקד ביצרנים קטנים ובינוניים ונדאג לחיזוקם – כיום מתקשים אלו לחדור
למדפי הרשתות הגדולות בשל שליטת חברות הענק והעלויות הגבוהות הכרוכות
בחדירה לרשתות השווק.

קואופרטיב "שלנו" – קואופרטיב   כלכלי – חברתי


 ''החברים "שלנו" מגיעים מכל שדרות הציבור ורובם ככולם שותפים לתפיסת עולם חברתית כלכלית .

כל חברי צוות ההקמה שלנו פועלים בהתנדבות מתוך שליחות ציבורית אמיתיתמטרות "שלנו" :

להוות מיזם חברתי כלכלי שיפעל להוזלת יוקר המחיה לחברים "שלנו"בכל ממשקי  החיים המרכזייםשימוש בעודפים (רווחים) לקידום מטרות חברתיות תוך שמירהעל עקרונות של דמוקרטיה ושקיפותלהיות פתוח לכל אזרחי המדינה ללא הפליה''המטרה שלנו איננה למקסם רווחים למעטים אלא להוזיל את יוקר המחיה לרבים תוךשמירה על רווחיות.הפתרון שלנו אינו מבוסס על מחאה, חרם, או דרישה לשינוי חקיקה אלא על יצירת

 אלטרנטיבה עסקית חברתית ברת קיימא "שלנו"."שלנו" מבוסס על עקרון עוצמת הקבוצה ושיתוף אינטרסים היוצר כוח כלכלי גדול

המורכב מהשקעה מינימלית של כל פרט בו.

כל אחד יכול להיות חבר "שלנו" .


 תבקרו בקישורים הבאים

 
מודעות פרסומת