דוח: 40% מילדי ישראל בסכנת עוני

נתונים שמפרסמת הלמ"ס לקראת יום העוני הבינלאומי שיחול מחר מעלים תמונת
מצב מדאיגה: כשליש מאזרחי ישראל נמצאים בסיכון משמעותי להידרדר מתחת לקו
העוני, שיעור העוני בקרב ילדים בארץ גבוה פי 2 מהממוצע באיחוד האירופי

חדשות 2 | חדשות 2
| פורסם
16/10/13 11:40
כ-40% מהילדים בסכנת עוני. אילוסטרציה
כ-40% מהילדים בסכנת עוני. אילוסטרציה

צילום׃
פלאש

מעט שליש מהישראלים נמצאים בסיכון משמעותי להידרדר מתחת לקו העוני: דוח פני
החברה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), שמתפרסם לקראת יום העוני
הבינלאומי שיצוין מחר, מציג תמונת מצב מדאיגה וקובע: סכנת העוני עבור אזרחי
ישראל גבוהה מאשר באירופה.
קישור מקור https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151936514807604

מודעות פרסומת