תרגום מתחתטקיטוס היווני ||~  ככל שהמדינה יותר מושחתת 

יש יותר חוקים  ~||

מודעות פרסומת