לפי גולדמן זאקס, בישראל זינקו המחירים ב-40% בארבע השנים האחרונות, לעומת מדינות אחרות בהן עלו המחירים ב-11% או אף ירדו; סבירות גבוהה למשבר ולירידת מחירים דרסטית בשנים הקרובות

ישראל מתחברת לכלכלה