תרגום מתחת

האם התעוררת ?  תרגום בעמודה השמאלית יש
השוואה בין מצב י(ו)שן למצב ער


במצב י(ו)שן : ההתמקדות היא עצמית ( אנוכית)  .  המוטיבציה היא חמדנות
המטרה כסף , הגישה היא שחצנית,  האובייקט הוא כוח 


התכלית היא חומרנית , המניע הוא עונג,  החיפוש הוא אחר פופולריות
האובססיה היא על מראה. חיות הם מצרכים, התוצאה היא התמכרות
 התולדה היא  אומללות
ואילו במצב של ער
ההתמקדות היא באחרים, המוטיבציה היא אהבה, המטרה היא ניסיון
הגישה היא צניעות,  האובייקט הוא אחדות, התכלית היא משפחה
המניע הוא הבנה , החיפוש הוא אחרי אמת , האובססיה היא לבריאות
חיות הן ישויות רוחניות, התוצאה היא רוחניות, התולדה היא אקסטזה