קישור מקור https://www.facebook.com/photo.php?fbid=596833010365354

** דורשים ודורשות שבכל דירקטוריון של חברה משכנת יובטח ייצוג לדיירים ודיירות של הדיור הציבורי! ***

בתחילת דצמבר הסתיימה תקופת הגשת המועמדות לדירקטוריונים של חברות
ממשלתיות. חבר הדירקטוריון הממוצע הוא איש עסקים או עסקן פוליטי, שבמקרה
הטוב יש לו קשר קלוש לנעשה בחברות המשכנות. הפעם החלטנו לקרוא תיגר על
המועדון הסגור של הדירקטריונים הציבוריים- קבוצה של דיירות עמידר, עמיגור
וחלמיש, יחד עם שורה של פעילים ומומחים הגישו מועמדות לתפקיד.

הדיירים והדיירות דורשים דריסת רגל במוקדי קבלת ההחלטות שנוגעות לגורלם:
"הדיור הציבורי בקריסה מכוונת בעשורים האחרונים, והחברות המשכנות מתנהגות
אלינו, הדיירים, בצורה ברוטאלית ומזלזלת. ברור שחברי הדירקטוריונים בחברות
המשכנות כשלו באופן חמור בתפקידם. כמי שמכירות על בשרנו את כשלי המערכת
ומושפעות מהחלטותיה בצורה ישירה, ראוי שקולנו ישמע גם בדירקטוריון".

תנאי הסף להגשת מועמדות לדירקטוריון חברה ממשלתית כוללים דרישות כמו תואר
שני או שלישי וניסיון ניהולי בכיר בתאגידים או גופים ציבוריים. מהתנאים
האלה נגזר הפרופיל החברתי של הדירקטורים. התנאים האלה פוסלים מראש את
מועמדותן של דיירי ודיירות הדיור הציבורי! התנאים האלה קובעים שקולם של
דיירי הדיור הציבורי לא ישמע כאשר מתקבלות החלטות הרות גורל הנוגעות
לעתידם!

*** אנחנו אומרות לא למינויים הפוליטיים ולמינויי
מקורבים לדירקטריון! אומרות לא לתנאי הסף הלא רלונטיים! אנחנו נאבק על מנת
שבכל דירקטוריון יובטח ייצוג לדיירים ודיירות של הדיור הציבורי!
דמוקרטיזציה של הדירקטוריונים תשפר את השקיפות ואת האחריות כלפי הדיירים!
***

 

מודעות פרסומת