קישור מקור https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151883923312523&set=a.241773452522.136950.136760552522&type=1


נתונים עגומים עולים מדוח העוני האלטרנטיבי של "לתת": 1 מ-10 ילדים נתמכים נאלץ לגנוב אוכל
http://bit.ly/JxlYXE

מודעות פרסומת