הארגון הנו התארגנות של פעילים חסרי בית הדרים ברחוב
ופעילים חברתיים. מטרת הארגון הנה לתת מענה לצורך של ריכוז ותיאום ההתנהלות
מול הרשיות בכל הנושאים שקשורים לחסרי הבית הדרים ברחוב וכן להוות מטריה
לתאום בין היוזמות השונות שעוסקות בנושאים הללו. השם אינו מייצג את הגדרות
הרשויות לשם "דר רחוב". מבחינתנו דרי רחוב הם כל האנשים חסרי הבית שמתגורים
ברחוב או במיסתורים שונים שאינם מותרים להם על פי החוק.

קישור לקבוצה http://goo.gl/VceIF0

מודעות פרסומת