תרגום " החיים הם לא עניין של לחכות שהסערה תעבור

אלא ללמוד לרקוד בגשם

קישור מקור https://www.facebook.com/photo.php?fbid=554531104621083&

מודעות פרסומת