דף שמאגד קהילת אנשים , שרוצים לחזור לפשטות של פעם, ומאסו בנזקים של הקפטיליזם.‎חוזרים לפשטות , חושבים יחד איך להיות קהילה בריאה‎
קישור http://goo.gl/84ZEbG