"האנשים בשלטון אינם נבחרים כדי להביא שינוי.
הם נבחרים כדי לשמור על הסדר הקיים, ולעיתים גם להחריף את הבעיות במערכת בה אנו חיים."
– ז'ק פרסקו / פרויקט ונוס –