איור: אלון ברייאר

מחקר חדש של האגודה חושף את השיטות בהן

השתמשו ממשלות ישראל

בעשורים האחרונים ל"ייבוש" השירותים החברתיים

 פרטים בקישור

http://www.acri.org.il/he/?p=22136

מודעות פרסומת