השקעה אחראית – המקום בו רווח וערכים נפגשים

השקעה אחראית – המקום בו רווח וערכים נפגשים
=================================

השקעות הון הציבור בישראל מבוצע לפי פרמטר יחיד של תשואה לטווח קצר. שיטה
זאת מביאה לפגיעה בחברה, בסביבה ובהתנהלות העסקית בטווח הארוך.

השקעה אחראית (SRI) היא אלטרנטיבה להשקעות לטווח ארוך אשר צוברת תאוצה
בעולם. בשיטה זאת מתחשבים ברווחה החברתית הכוללת בנוסף לשיקולי הרווח
הכלכלי.

שילוב של שיקולים של חברה סביבה וממשל תאגידי (ESG)
בתהליכי השקעה של גופים מוסדיים, החל בעולם לפני כעשור. השיטה החלה בעיקרה
מסיבות עסקיות מתוך הערכה שהתנהלות אתית תשפר את הביצועים לאורך זמן.
ב-2012 יותר מ-10% מההון שמנוהל באופן מקצועי בארה"ב מושקע לפי אסטרטגיית
SRI.

תחושת הבטן של רובנו תהיה שמימוש ערכים חברתיים וסביבתיים
יהיה על חשבון הרווח האישי, אך רוב המחקרים שבדקו את הביצועים לאורך זמן
מצאו שלשיקולים אלו יש השפעה חיובית או נייטרלית על התשואות. בנוסף, קרנות
SRI הפגינו עמידות טובה יותר בזמני משבר.

"כלכלה של כולנו" פועלת להקמת מסלול השקעה אחראית באחד מהגופים המוסדיים הקיימים לפי קריטריונים שייקבעו על ידי הקבוצה.
הצטרפו אלינו ליצירת השינוי: www.economy4all.org.il

מידע מקיף על תחום ההשקעה האחראית במסמך: http://www.sviva.net/images/PENSION%20RI%20REPORT%20electronic%202.9.pdfקישור מקור https://www.facebook.com/photo.php?fbid=652192928136111
מודעות פרסומת